EEG we śnie

Badanie EEG we śnie i po nieprzespanej nocy (deprywacja snu).

Wykonanie badania EEG we śnie zalecane jest w przypadku:
- podejrzenia padaczki i jednocześnie prawidłowego zapisu EEG w czuwaniu,
- w celu diagnostyki niektórych zespołów padaczkowych,
- noworodków, niemowląt i małych dzieci.

Badanie EEG we śnie wykonuje się ZAWSZE w połączeniu z rejestracją zapisu czuwania przed zaśnięciem. NIE wolno używać żadnych leków w celu wywołania snu.

  U dorosłych i starszych dzieci (dzieci powyżej 12 r. ż.) wykonywane jest badanie EEG po nieprzespanej nocy (deprywacji snu).

  W celu przygotowania do takiego badania dzieci powyżej 12 r. ż. jak i dorośli nie śpią całą noc.
 
  Dzieci w wieku 8 - 12 r. ż. śpią 4 godziny.
  Dzieci poniżej 8 r. ż śpią 6 godzin.
  Czas snu skracamy kładąc dziecko spać później i budząc je wcześniej.

  Okresu pozbawienia snu nie powinno się przedłużać, gdyż niemożliwe będzie wówczas zarejestrowanie wszystkich faz snu.
  Małe dzieci należy zapisać na wykonanie badania EEG w godzinach ich zwyczajowego snu dziennego, najlepiej po posiłku, co pozwala na łatwe wprowadzenie w sen spontaniczny.
Noworodki i niemowlęta najlepiej jest nakarmić już w pracowni EEG przed badaniem.

  Osoby dorosłe i starsze dzieci przez całą noc, a dzieci młodsze od momentu wybudzenia, powinny być pod stałą opieką osoby, która nie pozwoli im na najkrótszą, nawet kilkuminutową drzemkę. Dotyczy to również czasu dojazdu do pracowni EEG.
  Pacjenci przygotowani do badania we śnie/po deprywacji snu, niezależnie od wieku nie mogą sami siedzieć w tramwaju, autobusie, czy w samochodzie. Nie mogą pozostawać bez nadzoru osoby towarzyszącej, gdyż pozostawieni na chwilę bez opieki zdrzemną się na pewno, a to wystarczy, by badanie się nie udało. Cały wysiłek przygotowania idzie wówczas na marne i ponownie trzeba dziecko lub dorosłego przygotowywać do badania.

Na badania po nieprzespanej nocy nie należy przyjeżdżać prowadzonym samodzielnie samochodem gdyż może stwarzać to niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego!