Badania EEG we Wrocławiu u dzieci i dorosłych

Badania EEG wykonywane są obecnie w:

  • Szpitalu Wielospecjalistycznym ORTHOS w Komorowicach 
oraz w
  • Poliklinice "Na Grobli", Plac Hirszfelda 1


Pracownia elektroencefalografii wyposażona jest w 16 kanałowy cyfrowy aparat ELMIKO Digi Track EEG umożliwiający rejestrację badania z zastosowaniem techniki komputerowej. Istnieje możliwość jednoczasowej analizy zapisu przy zastosowaniu różnych montaży oraz obrazowanie aktywności elektrycznej mózgu w postaci mappingu (brain electrical activity mapping - BEAM, QEEG) - opcja ta jest przydatna przy planowaniu treningu  (eeg neurobiofeedback).


Wykonywane są również badania EEG głowy podczas snu oraz po okresie 24 godzinnego czuwania (deprywacji snu).

Oferujemy ponadto możliwość wykonania wyjazdowego badania elektroencefalografii:

 - badania EGG głowy w domu pacjenta (w przypadkach, gdy utrudnione jest dotarcie pacjenta do pracowni)

 - badania EEG głowy w szpitalach, oddziałach intensywnej terapii noworodków, dzieci i dorosłych

Możliwe jest uzyskanie opisu badania EEG w języku angielskim.


.test { font-size: 3; }